İşkur Borç sorgulama

İşkur öğrencilere ne kadar destek veriyor?

Üniversite öğrencileri bulundukları illerde işbaşı eğitim programına katılarak iş deneyimi kazanabilecekler ve bunun karşılığında da aylık para kazanabilecekler.

Konuyla alakalı açıklama yapan İŞKUR Hatay İl Müdürü Ahmet Bulanık, proje sayesinde nitelikli iş gücü oluşturmanın yanında üniversite öğrencilerini iş hayatına hazırlayacaklarını söyledi. Bulanık, üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin iş deneyimi kazanarak mezun olacaklarını kaydetti.

Sakalını kesmeyen işçi tazminatsız kovulabilir

Çalışanın işyerinde sakal bırakıp, bırakamayacağı yaptığı işe göre değişir. Örneğin bir aşçı ihtara rağmen sakalını kesmemekte direniyorsa, işveren sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilir.

Yargıtay'ın geçtiğimiz haftalarda sakalını kesmeyen işçinin işten çıkartılmasıyla ilgili verdiği bir karar kafaları karıştırdı. Karar medyaya 'Sakalını kesmedi diye işten çıkartılan işçi tazminata hak kazandı' şeklinde yansıdı. Ancak kararın ayrıntılarına bakıldığında Yargıtay'ın feshin gerekçesini değil, uygulanma biçimini doğru bulmadığı için tazminata hükmettiği görülüyor.

UYARILARA RAĞMEN...

işkur'a kayıtlı işsiz sayısı ne kadar 2015

Türkiye İş Kurumu'na başvurup iş arayan kayıtlı işsizlerin sayısı temmuz da geçen yıla göre yüzde 31,9 arttı. Bu kişilerin 1 milyon 666 bini, 1 yıldan fazla işsiz.

Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu­'nun (İŞ­KUR), ka­yıt­lı iş­siz­ler­le il­gi­li ve­ri­le­ri Tür­ki­ye'de ya­şa­nan eko­no­mik so­run­la­rı bü­tün açık­lı­ğıy­la or­ta­ya ko­yu­yor. İŞ­KUR'a baş­vu­ra­rak iş ara­yan ka­yıt­lı iş­siz­le­rin sa­yı­sı tem­muz so­nu iti­ba­riy­le ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 31,9 ar­tış­la 3 mil­yon 142 bin 524 ki­şi­ye ulaş­tı.

1 YILLIK ARTIŞ 760 BİN

Kamu ve özeldeki kadrosuz işçi sayısı ne kadar 2015?

30 Nisan'da Başbakan Davutoğlu karayollarında çalışan taşeron işçilerin katıldığı bir tören düzenlemiş ve 6 bin 417 işçiye kadro müjdesi vermişti. Aradan geçen 3 ayda bir işçi bile kadroya alınmadı. Kamuda taşeron işçi için ihaleler de son hız sürüyor.

'İş değil nitelikli eleman problemi var'

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Uzunkaya, "Bugün iş problemimiz yok, aslında nitelikli eleman problemimiz var" dedi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya, iş değil, iş gücü piyasasının aradığı vasıfta eleman sıkıntısı olduğunu söyledi.

Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yaştan ve gruptan insana, ihtiyaç duyduğu ve sahip olabileceği en üst düzeyde niteliği kazandırmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti.

Hiçbir vatandaşı es geçmelerinin söz konusu olmadığını dile getiren Uzunkaya, Türkiye çapında sadece bir tespitte bulunup buna yönelik proje üretmediklerini, her bir ili ayrı değerlendirdiklerini anlattı.

Uzunkaya, en önemli meselelerinin, işsizlikle mücadele olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çalışanını kollamayan işveren para cezasını öder

İşveren, çalışanlarına işe girerken ve bulunduğu tehlike sınıfının gerektirdiği sürelerle sağlık gözetimi yaptırmak zorunda. Buna uymayanlar, sağlık gözetimi yaptırmadığı her bir çalışan için 1.233 lira cezayla karşı karşıya kalır

İşyerlerinde çalışanları etkileyen pek çok fiziksel risk bulunuyor. Bunlardan en önemlileri de gürültü ve ekranlı çalışmalar.

Akşam'ın haberine göre bu iki etmen çalışanlar için işitme ve görme bozuklukları riski yaratıyor. İşverenin bu konudaki yükümlülükleri ise çalışanı bu risklere karşı korumaktır.

Uyarması şart

İşyerlerinde gürültüye neden olan üretim araçlarının veya çevresel faktörlerin bulunması halinde işverenin işyerinde gürültü ölçümü yaptırması gerekiyor. Gürültü seviyesi 80 desibelin üzerinde çıkarsa işveren çalışanlara kulaklık dağıtmak zorundadır.

Tazminatını alan işçi başka işte çalışabilir

15 yıl çalıştınız, 3.600 prim gününüz de doldu. İstifa edip kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Fakat başka bir yerde çalışmaya başlarsanız, işvereniniz bu parayı sizden geri almak için dava açabiliyordu. Tartışmaya son noktayı Yargıtay koydu: İşçi her şekilde kıdemi alabilir.

Yargıtay kamuoyunda "15 yıl 3.600 günle tazminat hakkı" olarak bilinen ve 8.9.1999 tarihinden önce ilk kez sigortalı olanların emeklilik için gerekli yaş dışındaki şartları sağlamış olmaları nedeniyle istifa etmeleri halinde kıdem tazminatı almaları konusunda çok önemli bir karara imza attı. Karar bu durumdaki kişilerin kıdem tazminatı aldıktan sonra yeniden çalışmalarının önünde bir engel olmadığı yönünde.

8.9.1999 TARİHİ ÇOK ÖNEMLİ

Özel kursa gidip pilot olan 4 bin dolar maaşla işe başlıyor

Günümüzün aranan mesleklerinden pilotlara olan talep her geçen gün yükseliyor. Ortalama bedeli 65 bin euro olan eğitim sonrasında, 4 bin dolar maaşla işe başlayan pilotlar, ödedikleri eğitim bedelini 1.5 yılda geri alabiliyor.

Havacılık sektöründe pilot ve teknisyen ihtiyacı her geçen gün artıyor. Boeing'in yayınladığı son rapora göre, önümüzdeki 20 yılda küresel havayolları şirketleri filolarına 38 bin yeni uçak ekleyecek. Şirketin 2015 Pilot ve Teknisyen Tahmini raporuna göre, 2015-2034 arasında tüm dünyada 558 bin pilota ve 609 bin bakım teknisyenine ihtiyaç duyulacak.

TEKNİSYEN DE ARANIYOR

Öğrencilerin Yazın İşe Alınması İş Kazalarını Artırıyor

HER yıl binlerce iş kazasının meydana geldiği Türkiye'de, yaz aylarında uzuv kopmalarının arttığını ifade eden TİSK Mikrocerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, "Deneyim ve tecrübe eksikliği yaralanma riskini 8 kata kadar arttırabiliyor. Yaz tatilinde çırak olarak öğrencilerin işe alınması da iş kazaları sayısını arttırıyor" dedi.

2023'te bazı meslekler tarih olacak

Bakanlık raporuna göre öğrenci alım hızına bakıldığında, 2023'te hekimlikte 5 bin, hemşirelikte ise 6 bin kişi fazla olacak. Hiç mezun verilmese de laboratuvar teknikerinde arz fazlası oluşacak.

Sağlık Bakanlığı, mevcut sağlık çalışanlarının sayısını ve nüfus artış hızını dikkate alarak 2023 yılı işgücü hedeflerini belirledi. Bakanlık, meslek tercihinde bulunmayı düşünen öğrenciler, veliler ve okul yönetimlerini yakından ilgilendiren önemli bir rapor hazırladı.

HEKİMLERİN SAYISI 200 BİNE ÇIKACAK

"2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi" başlığını taşıyan rapora göre 531 bin olan sağlık personeli sayısı, 2023 yılında 1 milyon 142 bin kişiye ulaşacak. Raporda, yer alan çarpıcı rakamlar ve değerlendirmeler şöyle:

TARİH OLACAK 10 MESLEK

PTT'de çalışmaya başlayacak bir adayın, iş güvencesi var mı?

PTT'nin 990 kişilik alımına başvurular, 30 Temmuz'da sona erecek.

Öncelikle haber bağlamında şu hususu belirtmek gerekiyor. PTT'de çalışacak personel, memur değil işçi olacaktır. İdari hizmet sözleşmesi ile çalıştırılacaktır.

İdari hizmet sözleşmesi ile çalışacak bir personelin sözleşmesinin hangi halde fesih edileceği veya sözleşmenin hangi halde uzatılmayacağı, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik"te düzenlenmiştir.

İŞ GÜVENCESİNE DAİR MEVZUAT HÜKÜMLERİ

Bu yönetmeliğin 95. maddesine göre, 6 durumunda personelin PTT ile olan ilişiği kesilmektedir. Bunlar şu şekildedir:

"a) İstekle ayrılma.
b) Emeklilik, malullük, ölüm.
c) Yaş haddi.
ç) Göreve alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi.

40 Soruda İş Kanunu’ndan Doğan Tazminat Haklarımız

Kıdem tazminatı nedir? Kıdem süresi nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları nelerdir? Kısmi süreli çalışanlar kıdem tazminatı alabilirler mi? İşçi ölürse mirasçılarına kıdem tazminatı ödenir mi? İhbar tazminatı nedir? İhbar süreleri ne kadardır? Bildirim süreleri artırılabilir mi? Askere giden işçinin askerlik dönüşünde tekrar işe alınma zorunluluğu var mı?

İş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Bakkal, manav kendi işyerinin iş güvenliği uzmanı olabilecek...

Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan az çalışanı bulunan bakkal, manav, kırtasiye gibi işyerlerinde işverenler eğitim alarak iş güvenliği uzmanı olabilecekler. Bu sınıftakiler için zorunluluk 1 Temmuz 2016'da başlayacak.

İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yayım tarihinden bu yana 3 yıldan fazla bir süre geçerken, getirdiği en önemli yenilik, bütün işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden, yani iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinden hizmet alma zorunluluğuydu. Bu zorunluluk için işyerlerinin çalışan sayısı ve bulundukları tehlike sınıfı uyarınca geçiş süreleri belirlenmişti.Kanun bütün işyerlerinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden ne zaman hizmet almaya başlaması gerektiğini belirlemiş durumda.

5 bin çoban iş için İŞKUR'a başvurdu

“5 bin lira maaşla çoban bulamıyoruz” tartışmalarının arasında, 4 bin 882'i çoban "sürü yönetim elemanı” unvanıyla iş arıyor.

Her yıl yüksek maaşlarla çoban arandığına ilişkin birkaç haber hem gazetelerde hem televizyonlarda yer alır.

İşsiz listesinde yer aldı

Bunun son örneği mayıs sonunda Antalya'dan gelmiş ve Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, “5 bin lira maaşla çoban bulamıyoruz. Yeni nesil daha sosyetik işlere yöneliyor" demişti.

Ancak Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) başvurarak kayıtlı işsizler arasına katılan meslek grupları arasında çobanlar da bulunuyor. İş bulmak için başvuruda bulunan 4 bin 882 çoban, “sürü yönetim elemanı” unvanıyla İŞKUR’un işe yerleştirilecek işsizler listesinde yer aldı.

35-39 yaş arası yoğun

İçeriği paylaş