İşkur Borç sorgulama

2018'e kadar 1.8 milyon kişiye iş

Ekonominin üç yıllık yol haritası açıklandı. Kurda yüksek dalgalanmanın etkisiyle büyüme yüzde 3'e, enflasyon yüzde 7.6'ya revize edildi. İstikrarın korunmasının temel alındığı OVP'ye göre, tasarruf oranları artarken, tüketim yüzde 4.5'e yükseltildi. Cari açık, 36.7 milyar dolara çekildi. 2018'e kadar 1.8 milyon kişiye daha iş imkanı sağlanacak.

100 bin taşeron işçiye kadro yolu

Hükümet, 1.4 milyon taşeron işçiye yönelik başlattığı çalışmayı seçimden hemen sonra netleştirecek. Öncelik, 100 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi olacak.

Uzun süredir tartışılan ancak bir türlü çözüm bulunamayan taşeron işçi konusunda formül bulundu. Hükümet, toplam 1.4 milyon taşeron işçiye yönelik çalışmayı seçimden hemen sonra tamamlayacak. Öncelikli olarak 100 bin taşeron işçinin durumu kağıda dökülerek, kadro çalışması başlatıldı. Buna göre, asıl işi yapanlar belirlenerek, yardımcı işler ayırımı yapıldı. Hastanelerde taşeron üzerinden çalışıp asıl işi yapanlar, karayollarında yol işçileri, laboratuar çalışanları kadroya alınacak.

BELİRSİZLİK BİTECEK

İşe iadesi yapılmadan ölen işçinin yakınlarına tazminat ödenir mi?

Bursa'da bir işçi, açtığı işe iade davasını kazandı. Karar, Yargıtay tarafından da onandı. İşçi, Yargıtay kararından 4 ay sonra hayatını kaybetti.

Ölen işçinin çocukları, yargı kararlarına karşın babalarını hemen işe başlatmadığı gerekçesiyle işyeri aleyhine 13 bin TL tazminat davası açtı. Yerel mahkeme, davanın reddine karar verdi. Kararı bozan Yargıtay, "İşçinin ölüm feshi, izleyen 4 ay geçtikten sonra gerçekleşmiş olmakla, ölen işçinin mirasçılarına 4 aylık süre için boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakların ödenmesinin gerekeceğine karar verilmeliydi" dedi.

Konunun, mirasçıların sosyal güvenlik haklarını da ilgilendirdiği vurgulanan kararda, "4 aya kadar ücret ve diğer haklar yönünden SGK'ya prim yatırılması ve ölen işçinin mirasçılarının buna göre sosyal güvenlik haklarından yararlanması gerekir" denildi.

Hasta raporuyla tatil yapana işe iade yok

Akıllı cep telefonlarının da etkisiyle yaygınlaşan, mesaide iş tanımının dışına çıkarak internet ve sosyal medyada vakit geçirenlerin işten çıkarılmasına itiraz davalarında Yargıtay, işveren lehine karar veriyor.

Cep telefonları başta olmak üzere teknolojiye, internete ve dolayısıyla sosyal medyaya erişimin kolaylaşması işçi-işveren ilişkilerinde yeni ihtilafların yaşanmasına neden olurken, bu konuda işçi aleyhine Yargıtay kararları dikkat çekiyor. İş mahkemeleri şahit gösterilmesi ve ispat halinde işverenle ihtilaflarda daha çok işçi lehine karar alırken, internet ve sosyal medya kullanımı konusunda Yargıtay içtihatları daha çok işçi aleyhine gerçekleşiyor. Yargıtay, işle bağdaşmayan davranışlar ve internet ve sosyal medyada geçirilen süreyi de karar verirken dikkate alıyor.

Olumsuz bir yorumu beğenmek sözleşme fesih nedeni midir?

Danıştay 12. dairesi, salt facebook'taki idare aleyhindeki olumsuz bir paylaşımı beğendiği için, sözleşmenin fesih edilme işlemini iptal etti.

Büyükşehir Belediyesinde yaşanan bu olayda, 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine tabi olarak çalışan bir sözleşmeli personel, facebook'ta, idare aleyhindeki olumsuz bir paylaşımı beğenmiştir.

Belediye, yapmış olduğu tespit sonrasında, performans puanını 38 olarak değerlendirmiş ve yıl sonunda sözleşmeyi fesih etmiştir.

Açılan davada, idare mahkemesi, sözleşmeli personel aleyhinde, idare lehinde karar vermiştir.

Ancak kararın temyizi aşamasında, Danıştay, görev süresi içinde göreviyle ilgili yetersizliği veya başarısızlığına dair somut bir veri olmadığı sürece, sözleşmenin facebookta ki beğene dayanılarak fesih edilemeyeceğini karara bağlamıştır.

Mahkeme: Mazeret izinleri yıllık izinden düşülemez

Ankara İdare Mahkemesi, mazeret izinlerinin yıllık izinlerden düşülmeyeceğine karar verdi.

Ankara'da Dikimevi Vergi dairesi, bir memuruyla ilgili olarak, 2013 yılında, kullandığı 36,5 saat iznin, niteliği itibariyle mazeret izni olarak görmemiş, bu iznine ilişkin olarak her 8 saati bir günlük çalışma süresine denk gelecek şekilde hesaplandığında 4 güne tekabül ettiği ve bu 4 günlük sürenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104/C maddesi kapsamında değerlendirilerek, bir yıl içerisinde toplam 10 güne kadar verilen mazeret izninden düşülmesi gerekirken, yıllık izninden düşmüştür. Mahkeme bu işlemi iptal etmiştir.

İşsizlik Sigortasına Nasıl Başvurulur?

İşsizlik Maaşı nasıl alınır ve başvuru şartlarının nelerdir ile kimlerin alabileceği konusunda sizler için çok güzel bir bilgi hazırlamak istedik.

Yapılan değişikliklere göre işsizlik maaş süresi, eğitim ve yaş grubu, alım koşulları gibi şartlarda esneklik ve değişikler yapılması gündemde. İşsizlik maaşı için gerekli olan şartları taşımanız halinde işsiz kaldığınız günden itibaren işkur'a başvuru yaparak işsizlik ödeneği alabilirsiniz.

İşsizlik Sigortasından Kimler Yararlanabilir ?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre;

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

- Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirleri oranında değişiklik

İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranının 2015 ve 2016 yılları için yüzde 50'ye çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranının 2015 ve 2016 yılları için yüzde 50'ye çıkarılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yazısı üzerine, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48'inci maddesinin yedinci fıkrası ile yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, Bakanlar Kurulu kararı ile 2015 ve 2016 yılları için yüzde 50'ye çıkarıldı.

İşveren yıllık izninizi kesebilir mi?

Rahat bir şekilde yıllık izninizde dinlenirken telefonunuz çalsa ve patronunuz izninizi kesip işe gelmenizi istese ne yaparsınız?

Okurlarımızdan Nihal Hanım göndermiş olduğu e-postasında şöyle diyor:

“Üç yıldır bir giyim mağazasında çalışıyorum. Eylül ayında yıllık izne ayrıldım, ancak iznimin dördüncü gününde patronum telefonla aradı ve işler yoğun olduğundan iznimi keserek işe başlamamı söyledi. Tabii işten kovulma korkusundan itiraz edemedim ve işe başladım. Yıllık izindeyken patronumun beni çağırması ne kadar doğru? Böyle bir hakkı var mı?”

Nihal Hanım, dinlenme hakkı, anayasanın siz çalışanlara tanımış olduğu bir hak. Yıllık izin de dinleme hakkının bir parçası ve İş Kanunu’nda düzenlenmiş. Dolayısıyla bir işveren, işçisine yıllık izin kullandırmama gibi bir davranışta bulunamaz.

İş görüşmelerinde, saat takan güven veriyor

İngiltere'deki York ve Lincoln Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü araştırma, saat takan kişilerin daha 'güvenilir' imajı verdiğini ortaya koydu.

Araştırmada ayrıca saat takan kişilerin daha dürüst ve dakik olduğu da belirlendi.

Araştırmayı yürüten profesör David Ellis, "90 kadın ve erkek üzerinde gerçekleştirdiğimiz araştırmada bu sonucu çıkardık. Belki saçma gelecek ama saat takmak iş görüşmesinde ilk intiba için bile olumlu sonuç verecektir" ifadelerini kullandı.

İşsizlik psikolojisi kişiyi nasıl etkileyebilir?

Uzmanlar, insanın yaşadığı ortamda belli beklentileri karşılayabilmesinin mesleki işlevselliğiyle doğru orantılı olduğunu söylüyor. İşsizlik sadece maddi değil, psikolojik ve fiziksel sorunları da beraberinde getiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 226 bin artarak 2 milyon 880 bin kişiye yükseldi.

İşsizliğin, bir insanın başına gelebilecek en kötü durumlardan biri olarak tanımlandığını söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Uğur Hatıloğlu, işsizliğin ruhsal dengeyi de bozduğuna ve psikolojik çöküntüye yol açtığına vurgu yaptı.

EN SIK DEPRESİF BOZUKLUK GÖRÜLÜYOR

İşsizlik maaşı alanın gelir testi yapmasına gerek yok

Son 3 yılda, en az 600 gün prim ödemesi olan işsizler, işsizlik maaşı alacakları için gelir testi yaptırmak zorunda değil. İşsizlik maaşı alamayanlar ise, işten ayrıldıktan sonra 10 gün daha sağlıktan yararlanabilir.

4 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen kimlerin, ne zaman gelir testi yaptırması gerektiği konusunda kafalar hala net değil. Öyle ki, bu karmaşa neticesinde pek çok kişi gelir testi yaptırmadığı için borçlu duruma geldi. Bu kişiler için borç sildirme ve taksitlendirme hakkı tanındı. Bu süre ay sonunda doluyor. Gelir testi yaptırması gerektiği halde yaptırmayanların bu fırsatı kaçırmamaları gerekiyor. Öte yandan işsiz kalan kişileri gelir testi yaptırma zorunluluğu açısından da üçe ayırmak gerekiyor.

120 günü kesintisiz

Erzurum'da 3 bin 500 geçici işçi alınacak

Erzurum'da İŞKUR tarafından çeşitli kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere 9 ay süreli 3 bin 500 kişi istihdam edilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürlüğü, çeşitli kamu kurumlarında çalıştırılmak üzere toplam 3 bin 500 vasıfsız kişi istihdam edecek.

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ötügen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına istihdam gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında bu yıl içerisinde çeşitli kurumlara geçici süreyle istihdam yapacaklarını belirten Ötügen, şöyle konuştu:

Gençlere iş buluncaya kadar maaş verilecek

Parti yönetiminin yürüttüğü çalışmalardan biri de "seçim manifestosu". Üniversite mezunu gençlere iş buluncaya kadar maaş verilmesi, her evde bir sigortalının olması, kredi çeken yaşlıların ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması, gençlere belli kıstaslarla ücretsiz internet sağlanması, kariyer merkezleri oluşturulması, 2016 için 6+5 zam verilen memurların enflasyona ezdirilmemesi gibi unsurlar manifestoya yansıtılacak.

İçeriği paylaş