İşkur Borç sorgulama

Üniversite öğrencilerinin maaşlarının yarısı devletten

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni mezun üniversite öğrencilerinin maaşlarının yarısını devletin ödeyeceğini söyledi.

Müzezzinoğlu, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'nın ilk etkinliğini önceki hafta Konya'da yaptıklarını anımsatarak, bu kapsamda işçisinden işverenine, sendikasından sivil toplum kuruluşu temsilcisine kadar farklı kesimlerin görüş ve önerilerini dinlediklerini aktardı.

Söz konusu programın geçen hafta cuma günü 10 ilde daha yapıldığına işaret eden Bakan Müezzinoğlu, 81 ilin tamamında toplumun farklı kesimleriyle bir araya geleceklerini bildirdi.

YENİ MEZUNUN ÜCRETİNİN YARISI DEVLETTEN

Belgeli işçi çalıştıran işverene teşvik var mı?

Yeni yılla beraber 40 meslekte 'mesleki yeterlilik belgesi' zorunluluğu başladı. Mart ayında listeye 8 mesleğin daha eklenmesi beklenirken, uygulamanın oturması için işverene teşvik de veriliyor.

Mesleki yeterlilik belgesi (MYB) bir çalışanın yaptığı mesleğin temel gereklerini karşıladığını ve bu konuda eğitim aldığını gösterir bir belgedir. Mesleki yeterlilik belgesi tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanlar için zorunluluk. Ancak henüz tüm meslekler için zorunluluk devreye girmedi. Şu an için 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu var. Bu meslekler sıvacı, kalıpçı, inşaat boyacısı, betoncu, ahşap kalıpçı gibi daha çok inşaat sektöründeki meslekler.

8 meslek daha

2017 Yılı Yatırım Programı belli oldu

2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yatırım hedefleri doğrultusunda hazırlanan "2017 Yılı Yatırım Programı"nda proje tutarı 636 milyar lira, 2016 sonu kümülatif harcaması 251 milyar lira, 2017 ödeneği 80 milyar lira olan 3 bin 42 proje yer aldı.

3 BİN 42 PROJE

Buna göre, program, Onuncu Kalkınma Planı'nda, 2017-2019 Orta Vadeli Programı'nda ve 2017 Yılı Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı.

Yatırım programında proje tutarı 636 milyar lira, 2016 sonu kümülatif harcaması 251 milyar lira, 2017 ödeneği 80 milyar lira olan 3 bin 42 proje yer aldı.

SEKTÖREL BAZDA DÜZENLENDİ

Meslek kodlarını yanlış beyan eden işverene ceza var mı?

Çalışanların gerçek kazancını gizleyip, asgari ücretten göstermeye meslek koduyla engel geldi. Herkesin işine göre kazancı olacak. Meslek kodlarını yanlış beyan edene ceza da yasalaştı.

İş yerine gidemeyen çalışanların evden çalışması fazla mesai sayılıyor mu?

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iş yerine gidemeyen çalışanların evden çalışması fazla mesai sayılıyor.

Bu hafta başında kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksaması, çoğu çalışanı eve mahkum etti. Hal böyle olunca iş verenler, evden çalışma faaliyetleri oluşturarak, mesaiyi bu yönde sağlama yoluna gitti.

Özellikle sigorta, bankacılık, telekomünikasyon ya da basın sektörü gibi alanlarda çalışanlar arasında, işyerine gidip kart okutmadan evlerinden çalışanlar oldu. Ancak İş Kanunu'nda yer alan haklar, evden çalışmanın fazla mesai sayıldığını söylüyor.

ÖZEL DURUMLAR OLABİLİR

Taşeron işçilere kadro koşulları belirlendi

Taşeron işçilerin heyecanla beklediği kadroya geçiş için, şartlar şekillenmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, geçtiğimiz günlerde taşeron işçiler ile ilgili açıklama yaparak, kadro çalışmalarına hız verdiklerini belirtmişti.

Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamasının ardından. Kamu Personel Rejimi'nde yapılacak bu düzenleme için 6 aylık bir sürenin gerekli olduğu öngörülüyor.

720 BİN TAŞERON İŞÇİ KADROYA GEÇECEK

Kamuda asıl ve yardımcı işi yapan 720 bin taşeron işçi Kamu Personel Rejimi'ne dahil edilecek. Asıl işleri yapanlar kadroya alınacak, yardımcı işlerde çalışanların ise özel statülü sözleşmeyle kamuda istihdamı öngörülüyor. Ayrıca kamuda performans değerlendirme sisteminin de oluşturulması planlanıyor.

İŞÇİLERE DETAYLI GEÇMİŞ ARAŞTIRMASI YAPILACAK

Yatırım yapan ve istihdam oluşturana vatandaşlık verilecek

Bakanlar Kurulu, yatırım yapan veya istihdam oluşturana vatandaşlık verecek

12 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 2 milyon dolarlık sabit serbaye yatırımı yapan veya 100 kişilik istihdam oluşturan yabancı uyruklu vatandaşlara Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı hakkı verilebilecek.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARARNAME

Karar Sayısı : 2016/9601

Ekli "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'ın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 6/12/2016 tarihli ve 3972 sayılı yazısı üzerine, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesine göre. Bakanlar Kurulu'nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Doğu ve Güneydoğu illerine taşınanlara devletten kredi ve yer edinme desteği

Cazibe Merkezleri'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerine taşınanlara, devletten kredi ve yer edinme desteği verilecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bakanlar Kurulunun Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerini kapsayan program dahilinde yatırımcılara destek verilecek.

HANGİ SEKTÖRLER YARARLANABİLECEK?

Eşit işe eşit ücret ne demektir?

Yazımızda, eşit işe eşit ücret ilkesini bazı uygulamalardan yola çıkarak ele alacağız.

02.11.2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile kamuda eşit işe eşit ücret ilkesi gerekçe gösterilerek aynı unvan ve aynı kadroda olanların farklı ücret almasının önüne geçilmeye çalışıldı. Söz konusu düzenlemelerde farklı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların arasındaki ücret dengesizliğinin ek ödemelerle giderilmesi öngörüldü. Ayrıca, bazı üst düzey ve bazı kariyer unvanlarda bulunanlar için maaş hesaplanma yöntemi değiştirildi.

666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklenen hükümlerde eşit işe eşit ücret ilkesinin esas alındığı iddia edilse de hala eşit işe eşit ücretin sağlandığını ve tamamlandığını söylemek mümkün değildir. Peki, eşit işe eşit ücret nedir? Yazımızda, eşit işe eşit ücret ilkesinden ne anlaşılması ve ne anlaşılmaması gerektiğini açıklamaya çalışacağız.

Türk Patent Enstitüsünün adı değişti

Türk Patent Enstitüsü Yeniden yapılandırıldı.

10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk Patent Enstitüsü Yeniden yapılandırıldı

Türk Patent Enstitüsünün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirildi.

Kurumda, Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı adıyla 3 yeni daire başkanlığı kuruldu
Marka Uzmanı ve Patent Uzmanı kadrolarının unvanı Sınai Mülkiyet Uzmanı,
Marka Uzman Yardımcısı ve Patent Uzman Yardımcısı kadrolarının unvanı Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı,
olarak değiştirildi.

100 civarında olan Marka Uzmanı ve Patent Uzmanı kadrolarının sayısı 160'a çıkarıldı.

Belgesiz işçi ölürse taksirle ölüm sayılacak

1 Ocak'ta yürürlüğe giren mesleki yeterlilik belgesi düzenlemesi ile şimdilik 48 tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde belgesiz işçi çalıştırmak yasaklandı. Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilileri, işverenlere "Belgesiz bir işçi inşaatlarda hayatını kaybettiyse, taksirle ölüme sebebiyet vermekten ceza alacaksınız" uyarısında bulundu.

Tehlikeli ve çok tehlikeli 48 meslekte çalışmak için 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren mesleki yeterlilik belgesi almak zorunlu hale geldi. Söz konusu belgeye yönelik olarak yılbaşından itibaren ceza dönemi başlayacak. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilileri işverenlere "Belgesiz bir işçi inşaatlarda hayatını kaybettiyse, taksirle ölüme sebebiyet vermekten ceza alacaksınız" uyarısında bulundu.

17'Sİ İNŞAATTA

Sulama sistemleri hibe desteği koşulları neler?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sulama sistemleri hibe desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin 14 Şubat günü mesai bitimine kadar başvurularını yapması gerekiyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üreticiler için 200 bin liraya kadar hibe desteğinde bulunacak.

Hibe programı çerçevesinde, tarla içi damla sulama sistemi kurulumu, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulumu, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulumu, lineer, center pivot veya tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alımı ve güneş enerjili sulama sistemi kurulumlarına destek verilecek.

Destek koşulları neler?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre hibe desteği gerçek kişiler için 100 bin, tüzel kişiler için 200 bin TL'yi geçemeyecek.

İşsizlik fonu,varlık fonu ile birleşmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu çalışma reformunu biran önce yapmak istediklerini söyledi. "Memuriyete gireyim, güvencem olsun dönemi bitiyor" diyen Müezzinoğlu, alışma hayatı boyunca mesleki gelişme öngören ve alanındaki yenilikleri takibi gerekin bir anlayışı getireceklerini kaydetti.

Kamu çalışma reformunun bir an önce yapılması gerektiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Reform tamamlanırsa, millet adına yapılabilecek en büyük reform olacak" dedi. Reformla ilgili bu yıl paydaşlarla çalışacaklarını belirten Müezzinoğlu, "Reformu bütün olarak yapmak en iyisi. Paydaşlarla bunu çalışacağız. 657'likler, işçiler, yarı zamanlı hizmet alımı, taşeronlar, 4/ a, b, c hepsini kapsayacak şekilde kamu çalışanı reformu olmalı.

30 YIL SONRA DA BİZİM MEMURUMUZ OLMALI

Sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar arttı?

Maliye Bakanlığı 3 Ocak 2017 tarihinde mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayımlayarak memur ve memur emeklileri ile sözleşmeli personele ne kadar zam yapılacağını belirledi. Şimdi memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin zamdan nasıl etkileneceğini başlıklar halinde açıklayalım.

Memur maaş katsayıları ne kadar arttı?

İçeriği paylaş