İşkur Borç sorgulama

İşten kovulmamak için dikkat edilmesi gerekenler

İşçinin işverenin koyduğu kurallara uymayan davranışları iş sözleşmesinin feshiyle sonuçlanabilir. İşyeri kıyafetini giymemek bile çıkarma nedeni olabilir.

Ancak işyerindeki her olumsuzlukta çalışanın işten çıkarılmasını engellemek için iş güvencesi uygulaması var. İşveren feshin geçerli nedene dayandığını ispatlamalı

Çoğumuz hayatımızı sadece işimizden elde ettiğimiz gelirle sürdürüyoruz. İşverenin iş sözleşmesini sona erdirmesi kimi zaman kendisinden kaynaklanan bir nedenle olurken, kimi zaman da işçiden kaynaklanan bir nedenle oluyor. Çalışanın işini kaybetmemesi için azami dikkat göstermesi bekleniyor.

Kamu kurumları kendi personeline temsil harcaması yapabilir mi?

Temsil harcamaları kamuda kanayan bir yara haline gelmiştir. Öyle kamu kurumları var ki kullandıkları temsil harcamaları dudak uçuklatmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanacak temsil giderlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yaklaşık 53 yıldır yürürlüğe konulamadı ya da konulmadı.

Taşeron düzenlemesi en çok kimi mağdur etti?

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, yaptığı yazılı açıklamada, olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki taşeron işçilerin kadroya alınması yönünde atıIlan adımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar: Taşeron düzenlemesi en çok bizi mağdur etti

Milli Proje Milli İstihdam Programının Amacı Nedir?

Türkiye'nin son yıllarda başlattığı millileşme hamlesine destek için harekete geçen danışmanlık firması Mental İK'nın başlattığı "Milli Proje Milli İstihdam Programı", milli projelerde görev alacak insan kaynağına ulaşmayı amaçlıyor.

- GÜÇ GÖNEL SAĞIROĞLU - Türkiye'nin son yıllarda başlattığı millileşme hamlesine destek için harekete geçen danışmanlık firması Mental İK'nın başlattığı "Milli Proje Milli İstihdam Programı", milli projelerde görev alacak insan kaynağına ulaşmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin son yıllarda başlattığı millileşme hamlesine destek için yola çıkan, insan kaynakları alanında faaliyet gösteren Mental İK, "Milli Proje Milli İstihdam" adıyla bir program başlattı.

Taşeronda kıdem tazminatı kaybı olabilir mi?

Taşeronda kadroya geçiş için son başvuru gün 11 Ocak. Taşeron işçilerden hep aynı kamu kurumunda çalışanlar veya farklı kamu kurumunda olmakla birlikte aynı alt işverene bağlı çalışanların kıdem tazminatında hak kaybı olmayacak. Farklı alt işverenlere bağlı olarak farklı kamu kurumlarında çalışanlar ise sadece son kamu kurumundaki tazminatı alabilecek.

Kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçiler kadroya geçme sevincini yaşarken, kıdem tazminatı haklarının ne olacağını merak etmeye başladılar.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin kanun hükmünde kararnamede (KHK) kıdem tazminatıyla ilgili bir hüküm bulunmuyor. Çünkü taşeron işçilerin kıdem tazminatı hakları 2014 yılında çıkartılan kapsamlı torba kanunla düzenlendi.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ KİŞİSEL DURUMA BAĞLI

İşveren İş Akdini 6 Aylık Sürenin Dolmasına iki gün kala Feshederse?

Çalışanlar Dikkat!İşveren İş Akdini 6 Aylık Sürenin Dolmasına iki gün kala feshederse..

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi'ne göre ancak altı aylık kıdemi dolan işçi işe iade davası açabilir.İşe iade davasının temel ön koşullarından biri de budur.Altı aylık kıdemin fesih bildirimi sırasında dolmuş olması gerekir.Ancak uygulamada işçinin kıdeminin dolmasına bir kaç güne kala çalışanların iş akitlerine, işe iade davasının açılabilmesini engellemek adına işe son verildiği görülmektedir.

Yargıtay yakın zamana kadar bu durumlarda işverenin kötüniyetinin olup olmadığının araştırılmasının gerekliliğine dikkat çekerken 09/11/2017 tarihli kararında şekli bir karar vererek, davacı çalışanın iki gün kala iş sözleşmesinin feshedilmesinde süreyi tamamlamadığından işe iadesini reddetmiştir.

Süper teşvik kapsamındaki projeler nelerdir?

Ekonomi Bakanı Zeybekci 80 milyar lirayı bulan süper teşvikli 14 projenin bu ay içinde açıklanacağını söyledi.

Kamuoyunda “süper teşvik” olarak bilinen ' Proje Bazlı Destek Sistemi'nde bölge ve sektör ayrıntıları netleşti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, onayların tamamlandığını, yararlanacak projelerin bu ay içinde duyurulacağını söyledi.

Türkiye’nin net ithalatçı olduğu ham madde, ara malı ürünlerin üretimini hedefleyen projelerin seçildiğini vurgulayan Zeybekci, “Kendimiz üreteceğiz. Kendi devlerimizi yaratacak projeler hayata geçirilecek. Bu projelerle teknoloji transferi de olacak. Seçimde bölge kısıtlaması söz konusu değil" dedi.

Taşeron Kadroya Geçince Kıdem Tazminatı Yanar mı?

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilere kadroya geçme hakkı sağlandı. Taşeronda kadroya geçiş için bugün son gün.Geçmişe dönük hak ve alacaklarından feragat eden işçi kıdem tazminatı alabilecek mi?

Evrensel'den Sendika Uzmanı Onur Bakır'ın haberinin bir bölümünde, taşeronun 'kıdem tazminatı yanar mı?' tereddütlerini şu şekilde değerlendirdi:

Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin sona ermesi halinde doğan bir haktır. İşçi, kıdem tazminatına, iş sözleşmesi sona erdiğinde (yasal koşullar da mevcutsa) hak kazanır. Doğmamış bir haktan feragat edilemez. İşçi, iş sözleşmesi devam ederken, kıdem tazminatından feragat edemez. İşçi iş sözleşmesi sürerken kıdem tazminatından vazgeçtiğine, kıdem tazminatı talep etmeyeceğine dair bir feragatname imzalasa bile hukuken geçerli olmaz.

Gençler için İşkur'dan harçlık almanın yolları neler?

İşkur işsiz gençlere 75 lira cep harçlığı vererek onları meslek sahibi yapacak. Peki İşkur'dan günce 75 lira harçlık almanın yolları neler? İşkur projesinden kimler faydalanabilir?

Taşeronda başvurmayanın kadro hakkı yanıyor mu?

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin 2 Ocak'ta başlayan 10 günlük yasal başvuru süresi yarın sona erecek. Başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak.

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini ilgilendiren taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili takvim işliyor.

Olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık'ta yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ayrıntıları ortaya çıkan düzenleme kapsamında, taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları için resmi süreç 2 Ocak'ta başlatıldı.

BAŞVURMAYANIN KADRO HAKKI YANACAK

Süper teşvik sistemi nedir?

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın bizzat takip edeceği yeni dönemde süper teşvik pojesi devreye girecek. Doğu ve Güneydoğu'ya yatırım artacak, 80 milyar liralık 10 projeye süper teşvik verilecek, 100 bin kişi iş bulacak.

Yatırımda 2018'i sıçrama yılı ilan eden hükümet, yeni bir dönem başlatılıyor. Sanayiye teşvik dönemi, uygulamalarla seferberliğe dönüşecek.

Taşeronda kadroya geçiş için 657'ye Göre Aranan Şartlar Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Kadroya Geçecek Taşeronda Aranan Şartlar Nelerdir?

Taşeronlardan sürekli işçi kadrolarına geçiş hakkından yararlanacak olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki genel şartları taşıması gerekli.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Aranan Genel Şartlar:

* TÜRK VATANDAŞI OLMAK,

* KAMU HAKLARINDAN MAHRUM BULUNMAMAK,

* TÜRK CEZA KANUNUNUN 53 ÜNCÜ MADDESİNDE BELİRTİLEN SÜRELER GEÇMİŞ OLSA BİLE;

-Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

-Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

-Zimmet,

-İrtikâp,

-Rüşvet,

-Hırsızlık,

-Dolandırıcılık,

-Sahtecilik,

-Güveni kötüye kullanma,

-Hileli iflas,

-İhaleye fesat karıştırma,

Kadroya giremeyen taşerona umut

KİT'teki taşeronun kadro umudu

1 milyon taşeron işçi kadroya geçerken, KİT’lerdeki 50 bin kişi kadro dışı kalmıştı. Bu durumun milyonlarca kişinin sevincini gölgelediğini belirten sendikacılar, yoğun bir çalışma yürütüyor

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine olanak sağlayan Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) ardından 2 Ocak’ta başlayan başvurular hızla devam ediyor. Ancak 1 milyon işçi için adımlar atılırken, 50 bin KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) işçisinin dışarıda bırakılmasının yankıları da büyüyor. KHK kapsamındaki düzenlemeye dahil edilmeyen KİT işçileri, düzenlemede değişikliğe gidilmesini talep ediyor.

TEMSİLCİLER TOPLANIYOR

DPB'den 4/C'yle ilgili önemli görüş!

Devlet Personel Başkanlığı, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4/B statüsüne geçişi yapılan 4/C'lilerin durumları ile ilgili önemli bir görüş verdi.

Devlet Personel Başkanlığı, halen kamu kurumlarında 4/c statüsünde görev yapmakta olanların aynı kanunun 4/b statüsüne geçişleri ile ilgili verdiği görüş yazısında özetle;

1- 4/c statüsünde olan personelin mevcut statülerinden yeni statülerine atanıncaya kadar kurumlarında devam etmeleri gerektiği,
2- Ayrıca, 02 Ocak 2018 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde sözleşmeli personel pozisyonlarına geçişi yapılacak olanlara gerçekleştirilecek ödeme konusunda ise Maliye Bakanlığınca açıklama yapılmasının uygun olduğu,
İfade edilmektedir.

İçeriği paylaş