İşkur Borç sorgulama

İnşaat ustaları için işbirliği protokolü

İnşaat ustalarının eğitilerek “mesleki yeterlilik belgesi sınavı“na hazırlanabilmeleri amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında “Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü“ imzalandı.

Yapı sektöründe mesleki yetkinliği olan belgeli eleman darboğazı ile karşılaşılmaması ve meslek erbaplarının mesleki niteliklerin artırılması, sektöre öncü iyi uygulamaların geliştirilmesi amacıyla yeni bir proje başlatıldı.

Adana ve Kocaeli'de 16 bin kişiye istihdam imkanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde kurulan Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 5 bin, Ceyhan OSB'de 4 bin ve Dilovası (Köseler) Islah OSB'de ise 7 bin olmak üzere toplam 16 bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Özlü, son dönemde Adana ve Kocaeli'de kurulan OSB'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.

OSB'lerin bölgesel ihtiyaçların karşılanmasında, işsizlik, çarpık kentleşme ve çevre sorunlarına çözüm bulunmasında büyük rol oynadığına işaret eden Özlü, söz konusu bölgelerin, planlı kalkınmanın önemli bir unsuru olduğunu ve bulundukları illerin sanayisinin gelişmesinde büyük katkı sağladığını söyledi.

Kamunun, İSG uzmanı ve işyeri hekimi istihdam etme zorunluluğu ertelendi

Kamu kurumlarının iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi istihdam etme zorunluluğu 1 Temmuz 2017'e ertelendi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ve 7. maddeleri ile Yürürlük başlıklı 38. maddesinden kaynaklanan bu zorunlulukta erteleme yapılmıştır.

Meclis'te geçen hafta kabul edilen torba kanun tasarısının 66. maddesi şu şekildedir:

"MADDE 66- 20/6/2012 tarihli ve 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "1/7/2016" ibaresi "1/7/2017" şeklinde değiştirilmiştir."

Bu madde, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi istihdam etmeyi öngören maddenin yürürlüğe gireceği tarihi düzenlemektedir.

Yapılan düzenlemeye göre, tüm kamu kurumları açısından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi istihdam etme zorunluluğu 1 Temmuz 2017'e ertelenmiştir.

İş güvenliğinde sertifika patlaması yaşanıyor

İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi sertifikalarına talepler artıyor.

2012 yılında 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör iş yerlerine, 2014 yılından itibaren ise 50'den az işçi çalıştıran "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan iş yerlerinde; iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu getirilmişti. Bununla birlikte YÖK kanununda yapılan değişiklikle iş güvenliği ve sağlığı dersi zorunlu kılındı. Yapılan bu düzenlemelerle 2016 yılının ilk yarısında, 15 bin 554 kişi iş güvenliği uzmanı belgesi aldı. 3 bin 742 kişiye iş yeri hekimliği belgesi düzenlendi. Bu yıl içinde de Bakanlık; bin kişiye iş güvenliği uzmanlığı belgesi, 200 adet de iş yeri hekimliği belgesi düzenlemeyi hedefliyor.

Az çalışana tam tazminat ödenecek

Yarı zamanlı çalışanlar için tazminat, izin ve ihbar gibi haklar eksik ödenemiyor. Günde kaç saat çalışırsa çalışsın şirkete başlangıç tarihinden sonra geçen süre hesaba katılıyor.

Hükümetten iş kurana 4 büyük müjde

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomide tarihi adımların atılacağı mesajını verdi. Yatırımcılar 20 yıl vergiden muaf olacak, elektriğe 10 yıl zam yok, kredi faizini devlet ödeyecek, ürüne alım-satım garantisi.

Hükümet 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ekonomide başlattığı dev tanıtım atağını sürdürürken, yatırımcıların gözü yeni teşvik-ihracat paketine çevrildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yeni teşvik paketi ile stratejik öneme sahip, ülke ekonomisine ivme kazandıracak yatırımlar için 20 yıllık vergi muafiyeti, elektrikte 10 yıllık sabit fiyat, alım garantisi, kredi faizinin devlet tarafından karşılanması gibi tarihi adımların atılacağı mesajını verdi.

Zeybekci, "Teşvik anlayışı kökten değişiyor. Desteklerimiz yerli-yabancı ayırımı yapmadan, herkesi kapsayacak. Yatırım yapılacak yerin altyapısını devlet yapacak. Üretilen ürüne de alım-satım garantisi verilecek" dedi.

Geçiçi işçiler grev kırıcı olamayacak

Özel İstihdam Büroları'na (ÖİB) geçici iş ilişkisi kurma yetkisi veren yönetmelik taslağı tamamlandı. Taslağa göre, mevsimlik tarım işlerinde, iş sözleşmesi askıda kaldığında, ev hizmetlerinde ve dönemsel işlerde, işveren ÖİB aracılığıyla geçici işçi çalıştırabiliyor. Taslakla mevcut çalışanın en fazla %25'i geçici işçi olabilecek ve bu işçiler 'grev kırıcı' olarak kullanılmayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzun süreli işsizliğinin azaltılmasının hedeflediği Özel İstihdam Büroları (ÖİB) uygulamasını düzenleyen önemli bir yönetmelik taslağını hayata geçiriyor. ÖİB'ye geçici iş ilişkisi kurma yetkisi veren "Özel İstihdam Büroları Yönetmelik Taslağı" tamamladı. Taslak, mevcut işçilerin de hakkını koruyor. Buna göre geçici işçi sayısı, işyerinde çalışan işçinin dörtte birini geçmeyecek. Grev ve lokavt olan işyerlerinde 'grev kırıcı' olarak kullanılmayacak.

KDK'nın teknisyen yardımcılarına ilişkin kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, teknisyen yardımcısı olarak çalışanlara, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yapacağı işlerin verilmemesi gerektiği yönünde tavsiye kararı aldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu, teknisyen yardımcısı olarak çalışanlara, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yapacağı işlerin verilmemesi gerektiği yönünde tavsiye kararı aldı

Emniyet Genel Müdürlüğündeki teknisyen yardımcıları, kendilerine meslekleriyle ilgili görev verilmemesini Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıdı.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiler doğrultusunda, teknisyen yardımcılarına yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin yapması gereken işlerin verilmemesi yönünde tavsiye kararı aldı.

İşsizliğe 1 yıl sınırı geliyor

Çalışma Bakanlığı uzun süreli işsizliği bitirmek için kolları sıvadı.

Kamuda FETÖ temizliği sürerken, istihdamda da yeni bir sayfa açılıyor. Yeni dönemde Türkiye İş Kurumu kayıtlarında bir yıldan fazla süreli tek bir işsiz kalmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, uzun süreli işsizliği bitirecek Özel İstihdam Büroları'na ilişkin yönetmelik taslağını tamamladı. Buna göre mevsimlik tarım işlerinde, askerlik ve doğum izni gibi iş sözleşmesinin askıda kaldığı hallerde, ev hizmetlerinde, günlük işlerden sayılmayan aralıklı işlerde, işverenler bürolar aracılığıyla geçici işçi çalıştırabilecek.

MEVCUT HAKLARI KORUNUYOR

Geçici işçinin hakkına özel istihdam koruması

İşsizliği azaltacak, yeni bir uygulama üzerinde daha çalışılıyor. Özel İstihdam Büroları'na (ÖİB) yönelik hazırlanan taslakta, işverenler ÖİB aracılığıyla geçici işçi çalıştırabilecek. Büro, geçici süreli işçi ile iş sözleşmesi de yapacak.

Uluslararası İşgücü Kanunu yürürlüğe girdi

Uluslararası İşgücü Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, yerli-yabancı iş gücü dengesi kurularak nitelikli yabancı iş gücünden de yararlanılması öngörülüyor.

Kanun neler getiriyor?

Kanun, Türkiye'de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan; bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya gören; staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan kişileri kapsıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararlarını dikkate alarak uluslararası iş gücüne ilişkin politika belirleyecek, politikayı uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunacak.

Kamuda iş güvenliği uzmanı istihdam etme şartı erteleniyor

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünün süresi 1 Temmuz 2017'ye uzatılacak.

Tasarının 25 maddesi daha kabul edildi

- Terör olayları sebebiyle hasar gören bina ve alanlarda imar planları ile alt ve üstyapı projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılacak
- Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünün süresi 1 Temmuz 2017'ye uzatılacak
- Elektrikli ve hibrit araçlar teşvik ediliyor
- Terör olayları sebebiyle hasar gören bina ve alanlarda imar planları ile alt ve üstyapı projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılacak.

İşe alırken sözlü sınav yapılacak

Yıllardır gündeme gelen ancak uygulamada herhangi bir adım atılamayan 657 sayılı kanunda tarihin en büyük değişimi olacak.

Son FETÖ ve PKK operasyonlarıyla kamuda ömür boyu iş güvencesinin bitirilmesi, verimliliğe göre maaş tespiti, eş durumundan büyük şehirlere tayin ve mahkeme kararıyla işe dönüşün zorlaştırılması planlanıyor.

Hükümet, kamu çalışanları kanununda devrim gibi bir değişiklikle “devlet memurluğu” kavramını baştan aşağı değiştirecek. Muhalefetle anlaşırsa, 657 sayılı kanununda çok kapsamlı bir değişikliğe gidecek olan AK Parti, “devlet memuru” yerine “kamu çalışanı” kavramını getirecek. Memurlar, işçiler, sözleşmeliler, kadro karşılığı sözleşmeliler “kamu çalışanı” adı altında tek bir statüde toplanacak.

İkinci aşamada, 657 sayılı yasa tarih olacak. Yerine yeni düzenleme gelecek.

ŞEHİRLERDEKİ BİRİKMEYE SON

Teşvik sisteminde yeni dönem

Teşvik sisteminde yeni bir dönem başlıyor. Bölgesel ve sektörel değil, nokta teşvikler verilecek. Bakan Zeybekci, "Özel sektörde, belirlenmiş kapasitelerdeki şirketlere öncelik verilecek" dedi.

Savunma, ilaç sanayii, petro-kimya ve yenilenebilir enerji gibi stratejik sektörlere yönelik yeni teşvik paketine yarın toplanacak Bakanlar Kurulu'nda son şekli verilecek. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Belli kapasitedeki şirketleri davet edip Başbakan'ın başkanlığında pazarlık edeceğiz. Belirlenmiş bir şey yok, ucu açık. Onların talebine, ihtiyaçlarına göre teşvikler verilecek. Bölgesel ya da sektörel değil, nokta teşvikler olacak" dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, yeni teşvik uygulamasına son şeklini verip kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti. "Bugüne kadar hiç uygulanmayan bir sistemi devreye sokacağız" diyen Zeybekci, planladıkları mekanizmayı şöyle anlattı.

İçeriği paylaş