İşkur Borç sorgulama

Doğum iznine çıkanın yerini geçici işçi alacak

"Güvenceli esneklik" düzenlemesi ile çalışma hayatı yeni bir boyut kazanıyor. Makul sebeple işe ara verenlerin hakları korunacak. Onların boşluğu işsizlerle "geçici olarak" doldurulacak. Mevsimlik tarım işçileri de sigortalı olacak. Böylece istihdam artacak ve kayıt dışılık bitecek.

Çalışma hayatına çekidüzen vermek, istihdam piyasasını rayına oturtmak ve işsizliği azaltmak için köklü reformlara başlayan Hükümet, önemli bir adım daha atıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği bilgilere göre; makul bir sebeple faal olarak çalışma hayatına ara vermek zorunda kalanların haklarını korumayı ve onların boşluğundan oluşacak alanlara işsizlerin yerleştirilmesini amaçlayan yeni düzenleme ile "geçici iş ilişkisi" kurulacak.

6 AY ŞARTI ARANACAK

Küresel İstihdam Eğilimleri ve Sosyal Görünüm 2016

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), her yıl olduğu gibi, küresel istihdam eğilimlerine ilişkin görüş ve öngörülerini içeren raporunu geçtiğimiz hafta yayınladı. "Küresel İstihdam Eğilimleri ve Sosyal Görünüm 2016" Raporuna göre, işgücü piyasası için önümüzdeki yıl da zorlu geçecek.

ILO raporunda, yüksek işsizlik oranlarının tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ettiği, bunun yanında yükselen ve gelişmekte olan ülkeler açısından da kronik kırılgan istihdamın büyük problem yarattığı hususları üzerinde duruluyor.

Hangi işyerleri kreş açmak zorunda?

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun 150'den fazla kadın çalışanı olan işyerlerinde kreş kurulması gerekiyor. Kadınların tamamı bekar olsa bile bu zorunluluk değişmiyor. Ayrıca eşini kaybetmiş erkekler de buna dahil ediliyor.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır 2016?

Kıdem Tazminatı Zamlandı 2016 Ne Kadar Oldu? Bilindiği üzere işten ayrılan sigortalılara belirli şartları sağlamaları halinde kıdem tazminatı ödenmektedir.

Kıdem tazminatı işten ayrılan sigortalıların son brüt ücreti ve işyerindeki toplam kıdem yılının çarpımı sonucu bulunmaktadır. Asgari ücretin brüt tutarındaki %30’ a yakın artış 2016 yılında işten ayrılacak sigortalıların da daha yüksek kıdem tazminatı almasını sağlayacak.

2015 Yılının ikinci döneminde 1.273,50 T.L. olarak uygulanan asgari ücretin brüt tutarı 2016 yılının tamamı için 1.647,00 T.L. olarak belirlenmiştir. 2016 yılında işten ayrılacak bir sigortalı için kıdem tazminatı hesabını bir örnekle verelim.

İşe geç kalanın ücreti kesilebilir mi?

İşveren işe geç kalanların ücretinden iki katı tutarında kesinti yapacağını ve kimsenin işe geç gelmemesini söyledi. Bu şekilde maaş kesintisi yapması yasal mı? 5...419700 Nolu SMS

İş Kanunu'na göre işçinin işverenin emir ve talimatlarına uyma borcu bulunmaktadır. Bu nedenle işçi mesai saatlerine riayet etmeyen işçiden çalışmadığı sürenin ücretini kesebilir. Ancak bu miktarın saat ücretinizin miktarı olarak olması gerekir. Yani 1 saat geç kalmış iseniz bir saatlik ücretinizi kesebilir. 2 saat geç kalınmışsa iki saat tutarında kesinti yapabilir. Ancak belirttiğiniz gibi bir saatlik gecikme yapan çalışandan iki saatlik kesinti yapılamaz.

2.5 yıldır aynı firmada çalışmaktayım. İzin kullanmadım, istifa etsem tazminatımı alabilir miyim? 5...354420

KOSGEB'de Proje kabul ve destek sağlama süreci nasıl işliyor?

64’üncü Hükümet’in vaatleri arasında bulunan; genç girişimcilere 50 bin lira geri ödemesiz ve 100 bin lira faizsiz geri ödemeli kredi desteği uygulanmaya başlandı.

Kıdem tazminatı fonu ile İşsizlik Fonu bir arada olabilir mi?

Çalışma Bakanı Soylu, "Geçici çalışanların oranı toplam çalışanların yüzde 2'sini geçmeyecek" dedi. Uzaktan çalışma 6 ay süreli olacak. İstisnai durumlarda 8 aya çıkabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu evden ve telefonla çalışmayı "uzaktan çalışma" olarak düzenleyeceklerini ve "güvenceli esnekliğe" kavuşturacaklarını, "geçici çalışanların toplamın yüzde 2'sini aşmayacağını" bildirdi. Bakan Soylu "geçici iş ilişkisinin düzenlenmesiyle kayıtdışılığın azalacağını, mevsimlik tarım işçilerinin de sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınacağını" açıkladı.

İşçilerin iş güvencesinin memurlardan daha düşük olmasının sebebi nedir?

Zaman zaman memur güvencesi kaldırılıyor veya kaldırılacak ifadelerine şahit alıyoruz. Bu yazımızda memur güvencesinin nereden kaynaklandığı ile bu güvencenin kaldırılmasının mümkün olup olamayacağını okuyucularımızla paylaşmaya çalışacağız.

Memur güvencesinin kaynağı nedir?

657 sayılı Kanun'un Güvenlik başlıklı 18'inci maddesinde; “Kanunlarda yazılı haller dışında devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz” hükmüne yer verilerek hangi hallerde memurluğun sona erdirileceği açıkça belirtilmiştir.

Ekmekteki zammın vatandaşa etkisi nedir?

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, son dönemde ekmek fiyatlarındaki artışın tüketiciye yıllık faturasının 8 milyar lira olduğunu bildirdi.

Yetkin, yazılı açıklamasında, Türkiye'deki fırınlarda günlük 90 milyon civarında ekmek üretildiğini, bu sayının yılda toplam 32 milyar 850 milyona ulaştığını ifade etti.

Son dönemde ekmek fiyatlarının ortalama yüzde 25-30 artırıldığına işaret eden Yetkin, "Günlük olarak üretilen 90 milyon ekmeğin 3 milyon adedi fırınlarda satılamadan kalmakta ve başka şekillerde tüketilmektedir. Standart bir ekmeğin fiyatına asgari yüzde 25 zam geldiğini kabul eder ve satılamayan ekmekten doğan zararı da hesaba katarsak, artışlardan önce 65 milyon 250 bin lira olan günlük ekmek satış hasılatının 87 milyon liraya çıktığı, yani günlük olarak 21 milyon 750 bin lira arttığı görülür" ifadelerini kullandı.

Vaka Yönetim Sistemi Nedir?

Hükümetin sağladığı sosyal yardımlarda, ihtiyaç sahibi vatandaşların devlete başvurması yerine devletin onların ayağına gideceği dönem başlıyor.

Kadroya alınacak taşeronlar nasıl tespit edilecek?

Taşerona kadro sözü yerine geliyor. Maliye Bakanı Ağbal, rakamı verdi: 150 bin... Peki bu kişiler nasıl tespit ediliyor? İşte kafanızdaki tüm soruların cevapları...

2016 İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu?

Asgari ücretten sonra işsizlik maaşları da gündemdeki yerini aldı. Asgari ücretin 1.300 liraya çıkmasıyla birlikte işsizlik maaşında da artış yaşandı.

2016 yılına girişle birlikte asgari ücrette yaklaşık 300 TL bir zam yaşandı. Ücret arttırımı bugünkü Resmi Gazeteyle birlikte hayata geçti ve İşsizlik maaşındaki artış 305 TL oldu.

Bu artışla 2015 yılının 2. döneminde alt sınır 505 TL ve üst sınır 1.011 TL olan işsizlik ödeneğinin 2016 yılında alt sınırda 658 TL'ye ve üst sınırda ise 1.316 TL'ye kadar çıkması bekleniyor.

Sigorta primine esas kazanç alt sınırı agari ücretin brüt tutarı olarak uygulanıyor. Bu duruma göre özel sektörde çalışan bir çalışan ne kadar maaş alırsa alsın işsiz kaldığında aldığı tutar asgari ücretin yüzde 80'inden fazlasını geçmiyor, işsizlik ödeneği de brüt asgari ücretin yüzde 40 altına inmiyor.

'30 GÜN PRİM ÖDEME ZORUNLULUĞU'

Asgari Ücret Araştırması raporu açıklandı

Towers Watson, “Asgari Ücret Araştırması” raporunu açıkladı. Araştırmaya, başta İlaç ve Sağlık, Teknoloji, Hızlı Tüketim, Perakende, Üretim, Finansal Hizmetler ve Otomotiv sektörlerinden şirketler ile Türkiye’nin önde gelen holdingleri olmak üzere toplam 159 kurum katılım gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre katılımcı şirketlerin yüzde 38’i ücret artış bütçelerinde değişikliğe gitmeyi planlıyor, buna karşın yüzde 37’si asgari ücret artışı karşısında oyun planını henüz belirlememişken, yüzde 25’i ücret artış bütçelerinde değişikliğe gitmeyecek.

Anlaşarak işten ayrılan işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerden çok aktif işgücü programlarına harcanıyor. 2015 yılında fondan işsizlere sadece 2.2 milyar lira maaş ödemesi yapıldı. İşsizlik Fonu’ndan maaş alabilmek için ise birinci koşul, işçinin kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş olmasıdır. Bu nedenle işverenle anlaşarak işten ayrılan kişiler işsizlik maaşı alamazlar.

İşsiz kalan işçilere geçici süreyle destek sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerden çok aktif işgücü programlarına harcanıyor. Fon’a, kurulduğu 2000 yılından bu yana işçi ve işveren primi olarak 49.5 milyar lira yatırıldı. Devlet de 16.6 milyar lira katkıda bulundu. Toplanan paranın değerlendirilmesiyle 62.2 milyar lira faiz geliri elde edildi. Diğer gelirlerle birlikte Fon’da biriken para 130.1 milyar liraya ulaştı.

İçeriği paylaş